Nedlukning af skoler og institutioner forlænges med to uger: Hvad betyder det for dine børn?

28. april 2020 0 Comments

Mandag d. 23/3 fremlagde Statsminister Mette Frederiksen, yderligere tiltag for at bekæmpe smitten af COVID-19 i en pressemeddelelse, som blandt andet indebar forlængelsen af nedlukningen af institutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner i to uger.
 
Konsekvensen af dette tiltag er at børn, elever og studerende først kan komme i fysisk dagtilbud, skole eller universitet tirsdag den 14. april 2020.
 
Efter udmeldingen af dette tiltag sagde børne – og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz følgende: ”Det er en alvorlig og ekstraordinær situation, vi befinder os i, men vi skal nok komme igennem det i fællesskab. Jeg er dybt, dybt imponeret over både elever, forældre, ledere, pædagoger, lærere og alle de andre medarbejdere, der yder en solid indsats for vores børn”.
 
Nedlukningen af skoler og institutioner har gjort sig gældende siden mandag d. 16. marts 2020, hvilket altså betyder, at børn og unge ikke har været i daginstitution eller til almindelig undervisning i de sidste to uger og nu må vente to uger yderligere. Dog har de forældre som ikke har andre pasningsmuligheder kunnet få deres børn i nødpasning ved kommunen, og dette tiltag vil fortsat gøre sig gældende i de kommende to ugers nedlukning.
 
Hvad nedlukningen af skoler og institutioner i de næste to uger kommer til at betyde for dig og dine børn 
 
I de kommende to uger, kan elever og forældre fortsat forvente virtuel undervisning. Eleverne har altså fortsat ikke fri, men fortsat arbejde hjemmefra og virtuelt, forklarer både Skolelederforeningen og Danske Gymnasier. Samtidig frarådes pasning hos bedsteforældre fortsat, da de ældre på grund af alder eller helbred er særligt sårbare, og derfor tilhører en risikogruppe for COVID-19 smitte og sygdom.
 
Da der vil sandsynligvis ikke sendes materiale ud, der svarer til yderligere 14 hele skoledage, anbefaler Organisationen Skole og Forældre, at forældre selv laver aftaler med deres børn om at læse hver dag og om at lave få lektier hverdag i løbet af de 14 dage.
 
Udover den mere praktiske aftale, som forældre rådes til at indgå med deres børn, opfordrer Skole og forældre til, at forældrene løbende adressere og taler om COVID-19 virussen med deres børn. Det er nemlig afgørende at der lyttes til børnenes tanker og bekymringer, og at der tages initiativ til, og ansvar for at sortere i de mange informationer som børn løbende udsættes for, hvad end afsenderen er sociale medier eller klassekammerater.  
 
Fortæl børnene at virussen kan være farlig for udsatte befolkningsgrupper, men at det for langt de fleste mennesker, herunder børn, vil være tale om en influenza, der vil gå over igen. Det er vigtigt at børn føler sig trygge i en tid hvor der vendes op og ned på deres hverdag, og hvor det kan være svært for dem at forstå hvilke konsekvenser COVID-19 virussen har for og deres fremtid.